ev trader nl

Fiscale voordelen elektrisch rijden

EV - fiscale voordelenIn België wordt elektrisch rijden gestimuleerd door middel van subsidies, fiscale voordelen en premies. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende maatregelen die gelden in 2022. Raadpleeg steeds een fiscaal consulent om je te vergewissen van eventuele wijzigingen of voorwaarden.

In Vlaanderen zijn 100% elektrische wagens en waterstofauto’s vrijgesteld van verkeersbelasting. In Wallonië betaal je voor 100% elektrische wagens en waterstofauto’s de minimum verkeersbelasting.

 

HET FISCALE VERHAAL ACHTER EEN ELEKTRISCHE BEDRIJFSWAGEN IN 2021

Elektrische wagens fiscaal aantrekkelijker maken helpt veel bedrijven de stap te zetten naar een groener alternatief dan de klassieke aandrijvingen die vandaag op de markt bestaan. De regering wil tegen 2026 alleen nog elektrische of emissievrije bedrijfswagens fiscaal stimuleren, om zo de klimaatimpact van ons transport te verminderen. Wij zetten alle fiscale voordelen die er vandaag bestaan voor u op een rij.

100% AFTREKBAAR

Wanneer u als bedrijfsleider een zuiver elektrische wagen aankoopt via een vennootschap of eenmanszaak is dat 100% fiscaal aftrekbaar op de belastingaangifte. Daarnaast zijn de elektriciteitskosten (voor het opladen van de wagen), de financieringskosten en de parkeerkosten ook volledig aftrekbaar.

BELASTING OP DE INVERKEERSTELLING (BIV)

In Vlaanderen is een 100% elektrische auto vrijgesteld van de belasting op inverkeerstelling. In Brussel en Wallonië betaalt u het minimumtarief van 61,50 euro.

VERKEERSBELASTINGEN

Net zoals bij de BIV worden sinds 2016, 100% elektrische wagens in Vlaanderen1 vrijgesteld van verkeersbelastingen. In Wallonië3 en Brussel3 betaalt u het minimum van 83,95 euro.

VOORDEEL ALLE AARD (VAA) VOOR EEN WERKNEMER

Werknemers met een bedrijfswagen die voor privédoeleinden gebruikt wordt, zullen worden belast via het Voordeel van Alle Aard (VAA). Met een elektrische wagen is uw voordeel, in vergelijking met de klassieke aandrijvingen, veel groter. Voor het VAA kijkt de overheid namelijk niet enkel naar de cataloguswaarde en de leeftijd van uw voertuig, maar ook naar de CO2-uitstoot.

FORMULE VAA VOOR EEN ELEKTRISCH VOERTUIG

De formule voor het berekenen van uw VAA bij een 100% elektrisch voertuig is ‘cataloguswaarde’ x 6/7 x 4% x ‘ouderdomspercentage’. Het voordeel mag nooit minder bedragen dan 1.340 euro per jaar (aanslagjaar 2020 – inkomsten 2019) of 1.360 euro per jaar (aanslagjaar 2021 – inkomsten 2020).
Bijvoorbeeld:
Als uw bedrijfswagen de All-New Mazda MX-30 EV Skymove uit 2020 is, met een cataloguswaarde van 33.490 euro, zal u tijdens de eerste twaalf maanden moeten rekenen op een Voordeel Alle Aard van 1.360 euro per jaar of 113,34 euro per maand.

IS HET FISCALE VOORDEEL VOOR EEN ELEKTRISCHE WAGEN ZO VEEL GROTER DAN BIJ EEN KLASSIEKE WAGEN?

We kunnen met zekerheid stellen dat het fiscale voordeel een stuk groter is dan voor klassieke wagens met benzine of diesel. Ook voor alle andere autokosten hangt de mate van aftrekbaarheid sinds 2020 namelijk af van de CO2-uitstoot van de auto en bij een elektrische wagen is die er niet.

https://nl.mazda.be/blog/het-fiscale-verhaal-achter-een-elektrische-bedrijfswagen/

Meer informatie op de website ‘FOD Mobiliteit en vervoer‘ over de belastingen voor elektrische auto’s etc.

 

EV-Nieuws